Trafik och transporter

Miljöpartiet tror på människans rätt att bo där hen vill, men vi ser behovet av att ställa om till ett samhälle efter oljan.

Miljöpartiet vill

  • ha utökad kollektivtrafik som gör att människor även utan bil kan ta sig fram, med moderna och miljöanpassade fordon.
  • verka för fler sammanhängande och säkra cykelvägar – Revsund - Gällö, Fjällsta - Rissna och Gällö - Bräcke.
  • rusta upp Bräcke centralstation

Bräcke kommun är en stor kommun med långa avstånd. För oss som bor i kommunen ställer det höga krav på möjligheterna att röra sig till och från jobbet, familj och vänner, affären, och på fritiden.Lösningen är smarta transporter och att alternativen finns tillgängliga. Mer attraktiva lösningar för tåg och cykling skapar dessutom bättreförutsättningar för turism.Bräcke centalstation, ansiktet utåt för bl.a många turister, är i dåligt skick. Vi vill också se till att Bräcke station får en rejäl upprustning. Hela stationsområdet behöver en ansiktslyftning för att bli tryggt, säkert och inbjudande. Mer attraktiva lösningar för tåg och cykling skapar dessutom bättre förutsättningar för turism och det lokala näringslivet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: