Förtroendevalda

Våra uppdrag i kommunen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Carolin Robson  gruppledare

Ruby Rosén  ledamot

Kjell Rosén  ersättare

Vakant  ersättare

KOMMUNSTYRELSEN

Carolin Robson  ersättare

BYGGNADSNÄMNDEN

Gun Britt Lindström  ledamot

FASTIGHETSNÄMNDEN

Gun Britt Lindström ersättare

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Rolf Hansen  ersättare

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ingvar Krakau  ersättare

SOCIALNÄMNDEN

Carolin Robson  ersättare

TEKNISKA NÄMNDEN

Kjell Rosén  ledamot

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ruby Rosén  ledamot

VALNÄMNDEN

Rolf Hansen  ledamot

Ruby Rosén  ersättare

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET - TRYGG I DANDERYD

Rolf Hansen  ledamot

DJURSHOLMS AB

Carolin Robson  ersättare

FUNKTIONSHINDERRÅDET

Gun-Britt Lindström  ersättare

PENSIONÄRSRÅDET

Meit Krakau  ersättare

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: