E18 och Centrala Danderyd

Danderyds kommun har i samråd bett allmänheten lämna synpunkter på de fyra olika scenarierna som presenteras i kommunens program för Centrala Danderyd. Läs Miljöpartiet de grönas samrådsyttrande om E18 och Centrala Danderyd här,

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: