Miljöpartiets klimatoffensiv

Lyssna

Nu inleder Miljöpartiet en klimatoffensiv

 • Sverige ska mobilisera för klimatet.
 • Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med 100% förnybar energi.
 • EU ska ta ett tydligt ledarskap för att löftena i Parisavtalet uppfylls.
 • Regeringen har redan i höstas presenterat Sveriges största miljö- och klimatbudget. Ytterligare ledarskap behövs i klimatpolitiken.

Klimatoffensiven gäller

 • Transporterna med flera åtgärder renare luft och minskat buller
 • Bränslebytet för att minska utsläppen med 70% till år 2013
 • Bonus-Malus-systemet för omställningen till fossilfria fordon
 • Flygskatten för snabbare omställning till ett fossilfritt Sverige
 • Ökade ramar för järnvägarnas investering och underhåll
 • Det klimatpolitiska ramverket för ordning och reda i klimatpolitiken
 • Klimatlagen som slår fast att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
 • Klimatklivet med stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar

Hämta Rolf Hansens sammanfattning av klimatoffensiven här:

Miljöpartiets klimatoffensiv