Danderyds framtid

Danderyds framtid

En hållbar kommun – socialt, ekologiskt och ekonomiskt


Pågående klimatförändringar, krig och stora folkrörelser i Europas närhet samt osäkerhet om den framtida ekonomin och jobben skapar stor oro hos många i dag. Oron förstärks av det hårda debattklimatet kring migration och effekterna på det svenska samhället bidrar till en ökad polarisering mellan grupper i samhället. Utvägen tenderar att fokusera på hårdare tag och begränsningar snarare än på hopp och möjligheter.

Miljöpartiet de gröna i Danderyd vill fokusera på hopp och möjligheter. Den viktiga Parisöverenskommelsen om klimatet och den gemensamma utvecklingsagendan – Agenda 2030 – som FN antog år 2015 har gett oss en ny tilltro. Det kommer att krävas stora samhälleliga såväl som privata insatser för att hantera de utmaningar vi står inför. Vi måste både anpassa oss till klimatförändringar och arbeta för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi kan inte blint lita på framtida tekniska innovationer utan vi måste också utveckla bättre styrmetoder för en hållbar framtid.

Miljöpartiet vill

 • prioritera klimatanpassningen av Danderyd och driva fram en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av vår kommun
 • lägga E18 i tunnel och använda den frigjorda ytan för att bygga en ny ekostadsdel med   upp till 10 000 bostäder  □ nya seniorboenden och studentbostäder   en mångfald av småskalig näringsverksamhet insprängd i boendemiljön
 • förlänga tunnelbanan norrut och fördubbla tunnelbanans spårkapacitet mot Stockholm centrum (ny linje genom Frösunda, Solna och Karolinska)
 • skapa en modern cykelstrada mellan Täby centrum – Danderyd – Roslagstull
 • skapa en forskningsintensiv miljö kring Danderyds sjukhus och främja en samarbetscirkel av forskning för hållbar utveckling och medicin kring Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga tekniska högskolan
 • främja och utöka småskalig näringsverksamhet i kommunens alla delcentrum
 • införa miljözoner kring kommunens alla skolor
 • göra en storsatsning på laddstolpar vid kommunens alla infartsparkeringar. Målet är att 50 % av platserna är för elbilar år 2022 och 100 % år 2030.
 • återskapa den gröna kilen mellan Rinkebyskogen och Altorp genom en ekodukt i samband med tunnelförläggning av E18
 • skapa tydliga och sammanhängande promenadstråk kring kommunens långa och vackra vattenlinje – dels i rekreationssyfte, dels för att skydda mot kommande havsnivåhöjningar
 • rusta upp Roslagsleden, våra badplatser och friluftsområden och marknadsföra Danderyd för besökare utanför kommunen
 • möjliggöra och finansiera en klimatanpassning och omställning av kommunen. Under en investeringsperiod behöver vi då öka skatteuttaget. Med en stor ökad befolkning i den nya ekostadsdelen kan skattebasen breddas och kommunens ekonomi säkras på längre sikt. Kommunens nuvarande finansieringsstrategi är ohållbar på sikt

Nyheter på Vår vision – Danderyds framtid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter