Stadgar

MP Danderyds stadgar

Stadgarna för Miljöpartiet de gröna i Danderyd antogs vid vårt årsmöte 2017-03-30 och registrerades av Miljöpartiets Stockholmsdistrikt 2017-05-29.

Hämta våra stadgar (pdf)

MP Danderyds stadgar