Våra kandidater i valet 2018

Här presenteras våra 15 kandidater till Kommunfullmäktige. För de 8 första personerna presenterar vi också deras hjärtefrågor i Danderydspolitiken.

1.  Carolin Robson  Jurist, Djursholm

Barn- och ungdomsperspektiv i alla beslut, mänskliga rättigheter för alla, ökat medborgarinflytande

2.  Ruby Rosén  Fil mag speciallärare, Danderyd

Skolverkets riktmärken för gruppstorlek ska följas, lärarnas arbets-miljö, trygga boenden för äldre

3.  Gun-Britt Lindström  Kommunikatör, Danderyd

Stadsplanering, miljökonsekvensutredningar, hyresbostäder, minskat avfall, T-bana norrut, E18 i tunnel

4.  Kjell Rosén  Miljösamordnare, Danderyd

Klimatsmart energi, kommunikationer, ekosystem och biologisk mångfald

5.  Paul Fuehrer  Fil Dr universitetslektor, Danderyd

Hållbar ekonomi, ett vardagsliv i balans, hållbara bostäder och stadsplanering

6.  Erika Lunding  Forskare M A, Stocksund

Miljöaspekter och genusfrågor i alla verksamheter, skolan, arkitekturens påverkan på vårt välmående

7.  Rolf Hansen  Jägmästare, Danderyd

Aktiv demokrati och ökat medborgarinflytande, barn och unga, äldre och funktionsnedsatta, kultur

8.  Per Enarsson  Departementsråd, Djursholm

Vår hantering av klimatförändringar för att klara omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle

9.  David Källman  Fil mag biolog, Danderyd

10.  Erika Baraldi  Leg psykolog, Stocksund

11. Anna Götlind  Professor, Danderyd

12.  Sven Norén  Datakonsult, Danderyd

13.  Meit Krakau  Läkare, Danderyd

14.  Erika Kristo  Behandlingspedagog, Danderyd

15.  Ann-Marie Sjölinder  Pensionär, Danderyd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: