En jämställd och hållbar skola. För dig.

I en kommun som Degerfors är skolorna mer än bara skolor. De är knutpunkter i samhället. Det skapar sammanhållning och stolthet.

Vi vill att alla skolor ska finnas kvar och känna att de har en trygg framtid. Skolorna är en del av att skapa vår gemensamma framtid. Utöver det vill vi även göra stora sociala investeringar för att förebygga framtida problem. Vi vill att alla elever oavsett förutsättningar ska ges samma möjligheter att uppnå målen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: