Bo och Leva

Bo och Leva


Degerfors är en lättbodd kommun. Vi har låga boendekostnader, såsom för el och vatten, och bostadspriserna är överkomliga. Det ska vi vara stolta över och se till att bevara. Vi ska värna om de värden som gör att folk vill flytta hit och bo kvar. Därför vill vi satsa mer resurser på kulturen, vården och skolan. Att kunna vidareutbilda sig i vuxen ålder är viktigt för att människor ska vilja och kunna bo kvar.

Miljöpartiet de gröna i Degerfors har sett till att det nu finns solcellspaneler på några av kommunens tak. Vi vill fortsätta det arbetet tills det finns solceller på alla tak inom kommunens organisation. Det finns ett värde hos alla grönområden och naturområden som ger möjlighet till rekreation. Sådana platser är viktiga för såväl människor, djur och växter.

 

Nyheter på Bo och Leva

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter