Äldreomsorgen - delaktighet är nyckeln

Social hållbarhet är vår bas. Meningsfull tillvaro och behovsanpassade boenden är viktigt.

Social hållbarhet är Miljöpartiets bas. Vi blir alltfler äldre och snart är vi fler äldre än barn. Hur möter vi behoven av en växande äldre befolkning?  Meningsfull tillvaro och behovsanpassade boenden är viktigt. Krav kommer att ställas på t ex lokaler, på representation i politiken och på behovsanpassade boenden. Vi vill etablera samskapande för hur service och boenden kan utformas. Skapa högre värden för de som berörs, ge dem mer makt att forma sin egen vardag. Det är basen för social hållbarhet. Inte bara avseende boendet utan också för att skapa mening med tillvaron. En idé värd att pröva inom äldreboenden för att höja känslan av medskapande är t ex att lansera ”Cykling utan ålder”, där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller på cykelturer. Passagerarna får frisk luft och nya intryck och återuppväcka gamla minnen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: