Avfall & Resursanvändning

För att säkerställa att vi använder våra resurser optimalt vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

att förebygga att produkter blir avfall enligt den s.k. avfallshierarkin

att införa hushållsnära hämtning av återvinningssopor

att kraftigt minska matsvinnet i kommunal förvaltning

att införa obligatorisk användning av gröna påsen / kompostering för matavfall

att införa rutiner som uppmuntra restauranger och livsmedelsbutiker att ta till vara på matsvinn genom att återföra till jordbruket som gödsel.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: