Bostäder - för alla faser i livet

Vår bostadspolitik inkluderar alla, oavsett ålder, civilstånd, ursprung eller inkomst. Vi tar hänsyn till kommande generationer och våra medmänniskor runt om i världen.

När vi bygger tät och på höjden så gör vi mera plats till naturen att brädda ut sig. Ekerö måste även erbjuda olika sorters boende, för olika faser av livet.

Därmed måste vi bygga varsamt och med omsorg. För oss innebär det att bygga fler hyresrätter, tätare och något högre i kollektivtrafiknära lägen. Då sparar vi skog, jordbruk och hagar som är karaktären på vårt landskap. Vi minskar klimatförändringarna och köerna genom att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig. Vi ska bygga energieffektivt och använda mer trä och mindre betong i konstruktionen för att få ner klimatbelastningen i byggprocessen. Det gynnar lokala småföretag inom byggsektorn. Trähus är vackra och passar väl in i vår miljö. Vårt hållbara samhällsbygge med delningstjänster gör att livspusslet går ihop.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: