Demokrati - Samhället byggs tillsammans med medborgarna

Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna vill fördjupa demokratin.

 Vi politiker behöver hjälp av medborgarna för att fatta bättre beslut. Om er som berörs av ett beslut bjuds in får vi in er perspektiv tidigt i beslutsprocessen och får ett bätt- re beslutsunderlag. Ett talande exempel på detta är fallet med

den planerade försäljningen av Sandudden skola. När elever och föräldrarna ck sina röster hörda var det tydligt att Ekerö- alliansen hade fel.  Miljöpartiet förväntar sig mer av demokratin.

För att stärka demokratin i kommunen vill vi arbeta för

  • att fler politiker ska kunna arbeta mer med politiken
  • att lägre ersättningar ska gå till fler politiker
  • att den samlade oppositionen väljer oppositionsråd
  • att utveckla medborgardialog i tidiga processer och idéstadie
  • att bygga ut kommunhuset för att kunna innehålla all verksamhet
  • att införa ett ungdomsfullmäktige
  • att ansöka om medlemskap i ECCAR
  • att åter ansöka om medlemskap i Mälardalsrådet
  • att införa fler mötesplatser för både äldre och yngre
  • att förstärka samverkan mellan civilsamhället och äldre

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: