Infrastruktur - VAL 2018

För att säkerställa hållbara resor och att livspusslet går ihop vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

  • att vägarna i tätorten ska vara kommunala
  • att ta fram och genomföra en strategi för kollektivtrafik på vatten
  • att prioritera utbyggnad av säkra cykelvägar framför allt till alla skolor
  • att införa fler moderna infartsparkeringar med laddinfrastruktur
  • att införa lånecykelsystem vid infartsparkeringar vid t.ex. Drottningholm
  • att införa en öppen kommunal bilpool för kommunens alla fordon så att allmänheten kan nyttja på kvällar och helger.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: