Jord- & Skogsbruk - VAL 2018

För att säkerställa ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

  • att ta fram en strategi för jordbruksmark
  • att ta fram lokal plan för att främja ekologisk produktion med ökad kollagring
  • att ta fram åtgärder för att minska läckage från jordbruket
  • att stoppa avskogning för att värna biologisk mångfald, sociala och kulturella värden.
  • att införa hyggesfria skogsbruksmetoder

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: