Klimatet blir allt krassligare

Vill vi minska klimatförändringarna så behöver vi förändra våra vanor allihop. Vi ekeröbor kan bl a bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att åka mer kollektivt och att byta fossila bränslen till förnybara.

 

Lever världen vidare som nu så kommer klimatförändringarna få temperaturen att stiga mer än 2 grader i medeltal. Kanske 4, ända upp till 6 grader. Det innebär att vissa delar av jorden skulle bli obeboeliga. Vill vi minska klimatförändringarna så behöver vi förändra våra vanor allihop. Det vi ekeröbor kan bidra med för att minska utsläppen av växthusgaser är att göra fler av våra resor kollektivt.

Att ställa om från fossila bränslen till förnybart är också centralt. Solen lyser ganska ofta över Mälaröarna och det går att täcka halva sitt energibehov med solceller på taket. Kommunen ska gå före med våra gemensamma byggnader. Vi ska också energieffektivisera och samla in organiskt avfall för biogasproduktion.

I Ekerö kommun ska det finnas ett returvaruhus. I stället för att slänga saker som fungerar tar vi vara på dem och roterar dem till ny användning.

Alla kommunala beslut ska ta sikte på minskad klimatpåverkan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: