Klimatet - VAL 2018

För att leva upp till Parisavtalet och FN 2030 hållbarhetsmål vill vi under mandatperiod 2018-2022 arbeta för

  • att lokala miljömål samt genomförandeplaner införs
  • att utarbeta en handlingsplan för extremväder
  • att införa strategier som bygger på principen om cirkulär ekonomi
  • att inför klimatsmart mat som norm i kommunal förvaltning
  • att säkerställa 100% godkända VA-anläggningar till 2030
  • att det lokala näringslivet ska vara drivande i omställningen

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: