Kultur och föreningsliv - VAL 2018

För att utveckla ett hållbart socialt liv vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

  • att bygga en simhall för både yngre och äldre
  • att utveckla ”Residency program”
  • att utvidgat kulturhus, alla generationer möts
  • att bygga nästa Idrottshall i SKÅ
  • att utveckla kommunövergripande plan för ridvägar

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: