Näringsliv - VAL 2018

För att utveckla näringslivet och öka andelen jobb vill vi under mandatperioden arbeta för att för varje ny bostad som planeras så ska det skapas 2 nya arbetstillfällen på Mälaröarna.

  • Samordna och marknadsför gröna näringar, turism och verka för sociala företag
  • Detaljplanelägga för fler företagskluster
  • Att kombinera arbetsplatser, service och mötesplatser i tätorten
  • Uppdrag till näringslivsenheten att attrahera medelstora kunskapsintensiva företag till kommunen

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: