Äldreomsorgen – delaktighet är nyckeln

Äldreomsorgen

I Miljöpartiets Mälaröarna får äldre en ökad valfrihet genom möjlighet att välja olika boendeformer beroende på önskemål och behov. En hög personalbemanning och bra arbetsvillkor i äldreomsorgen gör yrket mer attraktivt och ger högre service.

En ökad dialog gör att äldre och äldreorganisationer kan påverka omsorgen. Vi vill skapa fler mötesplatser och aktiviteter för äldre samt öka stödet till de som lider av demenssjukdom och deras anhöriga.

 

Nyheter på Äldreomsorgen – delaktighet är nyckeln

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter