Avfall & Resursanvändning

Avfall & Resursanvändning

För att säkerställa att vi använder våra resurser optimalt vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för
att förebygga att produkter blir avfall enligt den s.k. avfallshierarkin

att införa hushållsnära hämtning av återvinningssopor

att kraftigt minska matsvinnet i kommunal förvaltning

att införa obligatorisk användning av gröna påsen / kompostering för matavfall

att införa rutiner som uppmuntra restauranger och livsmedelsbutiker att ta till vara på matsvinn genom att återföra till jordbruket som gödsel.

 

Nyheter på Avfall & Resursanvändning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter