Bostäder – för alla faser i livet

Bostäder – för alla faser i livet

Vår bostadspolitik inkluderar alla, oavsett ålder, civilstånd, ursprung eller inkomst. Vi tar hänsyn till kommande generationer och våra medmänniskor runt om i världen.

Vi vill bygga klimatsmarta bostäder i trä och se till att alla har råd med en bostad. Det gör vi genom att bygga fler mindre lägenheter och fler hyresrätter, tätare och något högre i kollektivtrafiknära lägen. Vi sparar då på vår åkermark och våra öppna landskap, det ökar attraktiviteten för kollektivtrafiken samt minskar köerna. Vi vill att unga ska kunna leva i Ekerö och inte behöva pendla ut från kommunen för att få jobb, vilket vi uppnår om vi utvecklar näringslivet och landsbygden.

 

Nyheter på Bostäder – för alla faser i livet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter