Demokrati – Sandudden skola

Demokrati – Sandudden skola

Har du låtit dig påverkas av någon och ändrat åsikt någon gång? Vi tror att svaret är ja. Hantering kring Sanduddens skola visar hur viktigt det är att fler får vara med och komma med kloka synpunkter. Miljöpartiet önskar att vi kan dra lärdom av den bristande delaktigheten och göra om och göra rätt i kommande beslutsprocesser. Om en lärdom faktiskt kan vara att ”tillsammans blir vi klokare” så är det en viktig utgångspunkt i utvecklingen av den lokala demokratin
Vi tar nog ofta demokratin för given. Demokrati är inte ett tillstånd, det är aktiva handlingar. Vi är alla med och skapar demokrati varje dag genom samtal runt köksbordet, samtal med kollegor och vänner, deltagande i föreningslivet, läxläsning med barnen, kontakt med skolan och för de riktigt ihärdiga, mail till politiker, demonstrationer och kanske politiska möten. Vi vill att allt det engagemang och klokskap som finns i de här konstellationerna ska kunna komma in i de formella beslutsvägarna när politiska beslut fattas. Varför då? Jo, för att tillsammans blir vi klokare och då får vi bättre underlag till de beslut som ska fattas.

Vi har ju en så kallad representativ demokrati. Det betyder att vi politiker representerar dig. Problemet är att det inte stämmer. 2014 års demokratiutredning visar att många grupper är underrepresenterade i politiken, bland annat unga, utrikes födda och människor med låg utbildning. Vi måste hitta sätt att kompensera för att dessa grupper lättare får komma till tals. Vi behöver en demokrati som är lika tillgänglig för alla. Här har vi återigen något att lära av exemplet Sanduddens skola. Där fanns resursstarka föräldrar som hade alla verktyg som krävdes för att komma till tals. Så är inte alltid fallet.

Miljöpartiet lägger en motion på kommunfullmäktige den 18 april om en hållbar demokrati som bygger på delaktighet och jämlikt inflytande. Där presenterar vi förslag på krav på samråd för allmänheten i ett tidigt skede när frågor av stor vikt behandlas. Tillgängliga forum för dialog mellan politiker och medborgare. Öppna nämndmöten. Möjlighet att lämna folkmotion till fullmäktige och slutligen att vi blir testkommun för rösträtt för 16-åringar.

Vi hoppas att alla partier i kommunen kan lära av exemplet Sandudden skola och vara öppna för att modernisera demokratin på Ekerö. Visst kan vi väl vara överens om att vi tillsammans blir klokare?

 

Nyheter på Demokrati – Sandudden skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter