Ekonomi – Gröna obligationer

Ekonomi – Gröna obligationer

Mp Mälaröarna vill nu att Ekerö kommun tar ett steg mot och genomför en emission av gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och hållbara investeringar i vår gemensamma verksamhet.


Ekerö kommun har ännu inte växlat in på spåret att låna pengar genom att ge ut egna gröna obligationer. Vi vet att emission av egna gröna obligationer medför lägre räntekostnad än traditionell upplåning. Det är många som är intresserade av att investera i en hållbar framtid. Finansiella aktörer är i allt större utsträckning mer intresserade av att ha en grönare inriktning på sina fondportföljer för att möta önskemålen från den växande skaran av miljömedvetna medborgare och kunder. Den gröna obligationsmarknaden växer för närvarande oerhört starkt och alltmer oroande klimatinformation tycks fungera som en extra förstärkning av den tillväxten. Genom att ge ut gröna obligationer gör vi det möjligt för medborgare/investerare att delta i bygget av det hållbara samhället. Vi skaffar oss ett konkret verktyg för att avläsa vad vi i kommunen vill satsa på för att bidra till att minska klimatpåverkan och lämna ett mindre påverkat samhälle till våra kommande generationer.

Det gröna initiativet på Mälaröarna kommer att generera ett större intresse för vår kommun. De investeringsmedel som vi lånar upp genom att ge ut gröna obligationer ska var öronmärkta och kanaliserade till långsiktigt hållbara projekt som stöder oss att nå de lokala miljömålen. Medlen ska sättas in på ett spårbart konto som är dedicerat åt gröna investeringar. Vi tänker då i första hand på investeringar i energieffektivisering, förnybar energi, gång-och cykelbanor, laddningsstolpar, energibostäder (passivhus), solcellsanläggningar, modern återvinning m.fl. Informationen om möjligheten att investera i gröna obligationer ska publiceras på kommunens hemsida och sociala medier och på så sätt bli ett verktyg för att kunskap och medvetenhet om klimatrelaterade anspänningar och lösningar och uppmuntrar till delaktighet i att investera i gröna och hållbara projekt dvs i en önskvärd framtid.

 

Miljöpartiet yrkar på att:

  • Kommunen snarast tar fram en policy för gröna investeringar
  • Kommunen omsätter policyn i ett grönt obligationsprojekt som avser gröna bostäder tex byggande av passivhus genom Ekerö Bostäder eller annan byggherre

 

Nyheter på Ekonomi – Gröna obligationer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter