Ekonomi

Ekonomi

För att säkerställa kommunens ekonomi vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

  • att nuvarande skattesats ska bibehållas
  • att effektiviseringsarbete och digitalisering av verksamheten ökar
  • att cirkulära affärsmodeller införs för effektiv resursanvändning
  • att livscykelanalys ligger till grund för kommunala investeringar
  • att nyttja Gröna obligationer för gröna investeringar
  • att divestera och säkerställa fossilfria kommunala investeringar

 

Nyheter på Ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter