Infrastruktur – en ö utan kö

Infrastruktur – en ö utan kö

Om 5000 Mälaröbor köar 30 min för länge per resa 5 dagar i veckan så motsvarar det 25 dagar om året. Räknar man den sammanlagda kötiden som förlorad arbetstid så kostar vårt köande 200 milj kr om året, eller 1 miljard kr på 5 år.
 Räknar man kötiden som utebliven tid med barn, familj, vänner, tid för motion, matlagning, hobbyer och rekreation så står livskvalitet, barnens uppväxtvillkor, sämre hälsa och ökad stress på prislappen. Vid sidan av samhällskostnaden för utsläpp och klimatpåverkan. Med andra ord: vi sysslar med Mälaröarnas i särklass största slöseri! Och läget blir allt värre ju fler som flyttar till Ekerö kommun.

 

Det duger inte att år efter år hänvisa till att kollektivtrafiken planeras och finansieras av våra landstingspolitiker. Självklart kan vi själva göra något åt situationen även på kort sikt. T ex att se till att det finns alternativ till köandet. Det vi behöver se till är att antalet bilar på väg 261 minskar. Vi vet ju att det inte behövs underverk, alla kan själv märka att trafiken flyter utan kö under skoloven.

 

Det finns flera sätt: direktbussar till t-banan i Brommaplan och Fittja, sätta igång moderna och enkla system för samåkning, tidigarelagd pendelbåtstrafik, följt av en kampanj för att pröva att åka kollektivt en vecka eller två alt en eller två dagar per vecka m fl kreativa idéer för att öka viljan till att göra en förändring i sitt resemönster och därmed avlasta Ekerövägen.

 

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige

 

  • att en projektgrupp tillsätts och får i uppdrag att utreda vilka alternativ till nuläget, dvs i rusningstid långsam kö med en person i varje bil, som kan skapas samt att planera och genomföra en kampanj som väcker intresse för ändrade resmönster i syfte att minska köerna på Ekerövägen.

 

Nyheter på Infrastruktur – en ö utan kö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter