Infrastruktur – VAL 2018

Infrastruktur – VAL 2018

För att säkerställa hållbara resor och att livspusslet går ihop vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

  • att vägarna i tätorten ska vara kommunala
  • att ta fram och genomföra en strategi för kollektivtrafik på vatten
  • att prioritera utbyggnad av säkra cykelvägar framför allt till alla skolor
  • att införa fler moderna infartsparkeringar med laddinfrastruktur
  • att införa lånecykelsystem vid infartsparkeringar vid t.ex. Drottningholm
  • att införa en öppen kommunal bilpool för kommunens alla fordon så att allmänheten kan nyttja på kvällar och helger.

 

Nyheter på Infrastruktur – VAL 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter