Kollektivtrafik – anropsstyrd på Mälaröarna

Kollektivtrafik – anropsstyrd på Mälaröarna

Andelen av befolkningen som har mer än 900m till kollektivtrafik är 12% på Mälaröarna vilket är topp 6 i hela länet. Mälaröarna är i stort behov av att öka andelen kollektivtrafikresenärer och modernisera befolkningens resvanor. Vi tror att anropsstyrd kollektivtrafik kan bli en mycket lyckad lösning för resenärerna på Mälaröarna.
Landstingsråden Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming (C) vill köra igång flera pilotprojekt med anropsstyrda bussar på landsbygden. (se artikellänk)

https://mitti.se/nyheter/trafik/landstinget-anropad-landet/?omrade=hela-stockholm

 

En tillgänglig landsbygd stärker förutsättningarna för arbete, boende och en hållbar tillväxt i hela kommunen. Kollektivt resande bidrar till en hållbar och klimatsmart kommun. Konceptet anropsstyrd kollektivtrafik är inte ett outforskat område. Exempel finns i hela landet och ett samlat system infördes i Östergötlands län under 2016. I ÖstgötaTrafiken finns det nu tillgång till anropsstyrd kollektivtrafik för boende och besökare som saknar tillgång till linjetrafik. Vi ser stora möjligheter till att Ekerö kommun kan vara ledande i utvecklingen för anropsstyrd trafik för hela Stockholmsregionen. Miljöpartiet vill att kommunen tar tillfället i akt och anmäler sitt intresse att införa anropsstyrd kollektivtrafik i kommunen.

 

Miljöpartiet på Ekerö ställde en interpellation till den styrande majoriteten på Ekerö.

  • Tror du Adam Reuterskiöld att anropsstyrd trafik kan vara en del av lösningen för att öka andelen kollektivtrafikresenärer?
  • Kommer ni ansöka till landstinget om att bli ett pilotprojekt för anropsstyrd kollektivtrafik?

 

 

Nyheter på Kollektivtrafik – anropsstyrd på Mälaröarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter