Miljö – Mälaröarna i korthet

Miljö – Mälaröarna i korthet

Vi lever som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ohållbart. Med höga ambitioner, sunt förnuft och modern teknik kan vi ställa om.
Mälaröarna har ett utsatt läge mitt i Mälaren. För att skydda miljön och Mälaren som dricksvattentäkt vill vi begränsa utsläppen från jordbruket och förhindra att mikroplaster sprids i vattendrag och sjöar, sanera förorenad mark, minska antibiotikaförskrivning och öka andelen ekologiskt jordbruk. För klimatets skull vill vi sänka utsläppen av växthusgaser. Det gör vi genom att ta oss an ”biffen, bostaden, bilen och börsen”, dvs ökar andelen vegetarisk kost, energieffektiviserar byggnader, solceller, prioriterar resor till fots, cykel och buss, satsar på gröna obligationer och hållbart pensionssparande. Delningsekonomin förenklar livspusslet och sparar på jordens resurser

Nyheter på Miljö – Mälaröarna i korthet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter