Näringsliv – VAL 2018

Näringsliv – VAL 2018

För att utveckla näringslivet och öka andelen jobb vill vi under mandatperioden arbeta för
att för varje ny bostad som planeras så ska det skapas 2 nya arbetstillfällen på Mälaröarna.

  • Samordna och marknadsför gröna näringar, turism och verka för sociala företag
  • Detaljplanelägga för fler företagskluster
  • Att kombinera arbetsplatser, service och mötesplatser i tätorten
  • Uppdrag till näringslivsenheten att attrahera medelstora kunskapsintensiva företag till kommunen

 

Nyheter på Näringsliv – VAL 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter