Residence program

Residence program – motion

Residence Ekerö kan vara en plats där olika kunskaper och erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, forskning och samhällsbyggnad.


Miljöpartiet de gröna föreslår att förvaltningen;

  • begär medlemskap i föreningen Res Artis för kommunens räkning
  • utreder intresset bland kulturutövare i kommunen att delta i Residence Ekerö
  • utreder tänkbara samarbetspartners inom den kommunala förvaltningen och i det lokala näringslivet
  • utreder möjlig bostad/ateljé där konstnären kan bo under vistelsen i kommunen

Artist in Residence är ett koncept som går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen. Konstutövaren bor i kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt. Konstprojektet ska sedan resultera i ett konstarrangemang i form av utställning, konsert, festival eller liknande där allmänheten och lokala konstutövare möts tillsammans med konststipendiaten. Syftet med Artist in Residence är att utveckla kulturlivet på Ekerö genom att skapa möten mellan kulturutövare från olika delar av världen och på så sätt öka förståelsen för varandras olika kulturer. Genom detta öppnar vi också upp för nya mötesplatser där invånarna i Ekerö kommun kan mötas kring en gemensam upplevelse som skapar en social gemenskap. Prioritet bör ges till konstutövare som kommer från områden där nyanlända i kommunen har sitt ursprung för att stimulera ömsesidiga möten mellan etablerade Ekeröbor och människor med utländsk bakgrund.

Det kan också vara konstnärer eller arkitekter som är intresserade av att arbeta med specifika frågor eller samhällsbyggnad som är aktuellt för Ekerö och koppla ihop med händelser eller företeelser i andra delar av världen. Det kan vara en möjlighet för konstnärer att undersöka nya former för konst i det offentliga rummet. Det kan också kopplas till pågående eller planerade byggprojekt. Det kan med fördel kopplas till olika delar av den kommunala förvaltningen beroende på vilka möjligheter och behov som finns. Biblioteken, fritidsgårdar, skola, äldreomsorg är också tänkbara samarbetspartners beroende på intresse och möjligheter.

Genom medlemskap i den internationella föreningen Res Artis får vi tillgång till ett globalt nätverk av konstutövare. Det är väldigt stor variation på vad kommuner eller andra medlemmar i Res Artis erbjuder konststipendiaten men förutsättningen är att husrum/ateljé erbjuds gratis. I vissa fall utgår ersättning för resekostnader och viss ersättning för uppehälle. Tidsperioden då stipendiaten gästar kommunen är också mycket varierande men är vanligtvis mellan 1-6 månader.

 

 

 

Nyheter på Residence program

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter