Skola – Ekerö har ingen plan för skolorna

Skola – Ekerö har ingen plan för skolorna

Sveriges ledande skolbyggare skriver i initiativet ”Opinion bygga skola” om hur oförberedda kommunerna är inför Sveriges största samhällsutmaning de kommande 10 åren. Finansminister Magdalena Andersson ser behovet av 1400 förskolor och skolor på bara 8 år. För Ekerös del innebär 7000 nya invånare, om man får tro befolkningsprognoserna, ca 2500 barn i förskole- och skolålder. Det motsvarar 5-7st medelstora skolor som Ekerö kommun inte har några detaljplaner för och än mindre har en idé om hur de ska bli till.
Skolan är den allra viktigaste av komponenter i ett samhälle som växer. Miljöpartiet vill fortsättningsvis vara allra längst fram när det gäller utbildning, öppenhet, valfrihet och våra barns lika möjligheter i livet. Men detta kräver planering och långsiktigt hållbara investeringar som vi inte ser att den styrande alliansen på Ekerö förstår eller tar tag i.

 

Om bostadsbristen är ett akut problem idag, som vi har negligerat under många år, så är det ingenting jämfört med bristen på skolor. Vi hör dessutom väldigt lite om de övriga samhällsfunktioner som samtidigt måste till. Vi behöver också sporthallar, samlingsplatser, fritidsgårdar säkra cykelvägar och busslinjer men även ett varierat bostadsutbud.

 

Alla som dagligen arbetar med miljöer för lärande vet att det finns de miljöer som hjälper eller stjälper. Vi vet också att våra lärmiljöer är ojämlika beroende på var i kommunen du bor och vilken skola just ditt barn har fått plats på. Ojämlikheten i skolan leder inte sällan till utanförskap, sociala problem, otrygghet och psykisk ohälsa.

 

Med Miljöpartiet vid rodret får hela kommunen den framförhållning som krävs när beslut tas avseende om-, till- och nybyggnad av skolor och utemiljöer? Våra barn får också giftfria skolor byggda i trä med god innemiljö men också möjligheter till utomhuspedagogik. Den byggda miljöns pedagogiska egenskaper kommer att spela en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetent personal.

 

Hur vi planerar skolan idag och framöver är en utmaning och kräver politiskt mod, Nu!

Miljöpartiet på Mälaröarna ser en fantastisk outnyttjad potential.

 

Carl Ståhle, arkitekt

Ordförande Miljöpartiet på Mälaröarna

 

Nyheter på Skola – Ekerö har ingen plan för skolorna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter