Skola – Lärarna är nyckeln till en bra skola!

Skola – Lärarna är nyckeln till en bra skola!

Miljöpartiets vision om skolan är en likvärdig skola där alla elever utmanas utifrån sina förutsättningar.
 Barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära ska stå i centrum. När lärarna trivs på sina jobb och har bra arbetsvillkor skapas en god lärandemiljö. Elever med olika bakgrund lär av varandra och lärarna har tid att vara lyhörda och se alla barns behov. Det främjar tolerans och vidgar perspektiven. Utomhuspedagogik och daglig fysisk aktivitet främjar lärandet och hälsan. Utvecklingen av digitalisering och programmering i skolan är nödvändigt för ett jämlikt deltagande i samhället. Vi vill ha tidigare stödinsatser och förstärkning av elevhälsan för att motverka den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa bland unga. En bra skola ger social hållbarhet. Lärarna är nyckeln till en bra skola!

Nyheter på Skola – Lärarna är nyckeln till en bra skola!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter