Skola – VAL 2018

Skola – VAL 2018

För att bygga den bästa skolaverksamheten för våra barn vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för
”En skola där alla elever utvecklas efter sina förutsättningar”

  • att planlägga fler skolor och förskolor
  • att lärare, elever och personal ska vara delaktiga i skolans utformning
  • att ta tillvara på kompetensen bland skolpersonal
  • att bli en mer attraktiv arbetsgivare
  • att införa daglig rörelse och utomhuspedagogik
  • att utöka elevhälsan kraftigt
  • att utreda ny gymnasieskola för kommunen

 

Nyheter på Skola – VAL 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter