Socialt hållbara äldreboenden

Socialt hållbara äldreboenden – motion

Tisdagskväll den 5 mars kommer vårt ledamot i kommunfullmäktige, Björn Osberg lyfta frågan om socialt hållbart äldreboende och debattera för varför det kan höja kvalitet för Ekerös invånare. Så här ser den lagda motionen ut i sin helhet.


Behovet av äldreboenden kommer att öka på Mälaröarna. Miljöpartiet vill dels ha en god framförhållning gällande tillgängliga lokaler men vi vill också se en större mångfald med avseende på utformningen av äldreboendena. Vem vet bäst vad som efterfrågas än brukarna själva? Miljöpartiet vill se en systematiserad och behovsanpassad strategi för att sätta sig in i våra brukares perspektiv. Det handlar om att etablera ett arbetssätt som inkluderar samskapande. Vi vill undersöka hur tjänster kan utformas och integreras för att skapa en högre nöjdhet bland de äldre på våra äldreboenden. I Oxelösund har man bland annat inriktat sig på inflyttningsprocessen. Inledningsvis utfördes ett antal intervjuer som visade på att brukarna inte ansåg sig ha makt över vardagen. Samskapande aktiviteter lyste med sin frånvaro. Första tiden på äldreboende är väldigt viktig. Om du som brukare blir presenterad för ett organisationsstyrt tänkande är risken för snabb institutionalisering större. För att skapa en bättre grund för medskapande kontaktades de boende i förväg och erbjöds hembesök för att lära känna de blivande boendes resurser och behov innan inflyttningen. Här skapas en bild och en relation med brukaren som får betydelse för framtiden och för att kunna möta den enskildes behov. Vi vill att det etableras en utvecklingsfunktion som får till uppgift att driva idén om en brukarstyrd tjänsteutveckling. Inspiration för olika lösningar finns att hämta från ett antal etablerade forsknings-och innovationslägenheter ibland annat Örebro, Ängens forskningslägenhet, och ”Integration lab” i Flemmingsberg, ett center knutet till KTH. Här sker samverkan mellan forskare, företag och den offentliga sektorn i syfte att hitta smarta boendelösningar. Kontinuerliga möten med brukarna är en del i forskningsarbetet. Dessa center utvecklar och visar smarta lösningar och intelligenta system och produkter för att möjliggöra för äldre att bo kvar hemma längre och för att ge underlag för genomtänkta, behovsanpassade och socialt hållbara äldreboenden. Ett spännande tillägg för att vidareutveckla boendet, framförallt inom äldreboenden, och känslan av tillhörighet och medskapande är att inkludera konceptet ”Cykling utan ålder”. En ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade lastcyklar. Passagerarna får frisk luft, nya synintryck och möjlighet att skapa nya relationer och minnen. Det kan till exempel handla om att komma ut och höra fåglarna kvittra, att åka förbi barndomens kvarter och kanske stanna till vid vattnet, eller bara att få känna vinden i håret.

Miljöpartiet vill;

  • att socialförvaltningen etablerar en utvecklingsfunktion som syftar till att ta tillvara och integrera brukarnas synpunkter och förslag inom ramen för det egna boendet eller inom kommande äldreboenden, det vill säga att bredda förankring vid planering av och utveckling av olika typer av äldreboenden.
  • att utvecklingsfunktionen systematiskt tar in impulser via forsknings- och innovationslägenheter för att säkra såväl evidens som kvalitet i åtgärder som införs i de olika boendeformerna – att boende erbjuds möjligheten att delta i ”Cykling utan ålder” eller annan liknande aktivitet.

 

Nyheter på Socialt hållbara äldreboenden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter