Vatten & Mälaren – VAL 2018

Vatten & Mälaren – VAL 2018

För att säkerställa Mälaren som naturtillgång samt vattentäkt vill vi under mandatperioden arbeta för

  • att ta fram en dagvattenstrategi för kommunen
  • att stoppa läckage av mikroplaster från konstgräsplaner, vägar och jordbruk
  • att öka beredskapen för översvämning
  • att nå fossilfria transport även på vattnet
  • att nå 100% godkända enskilda avlopp till 2030

 

Nyheter på Vatten & Mälaren – VAL 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter