Vägar - kommunen måste ta ansvar

Vägar inom planlagt område ska förvaltas av kommunen eller staten, inte som är fallet i Ekerö kommun, nämligen av enskilda vägföreningar.

Miljöpartiet har skrivit en motion i enlighet med detta till kommunfullmäktige. Vi ser främst att Närlunda vägförening och Stockby vägförening, som förvaltar vägarna i kommunens två tätorter, i första hand ska kommunaliseras. Ekerö får återkommande kritik från Länsstyrelsen som menar att detta strider mot rådande lagstiftning. Nu när kommunen växer kraftigt inom dessa orter är det än viktigare att kommunen tar sitt ansvar för vägnätet.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: