Vart är S på väg?

Lyssna

I måndagens Enköpingsposten har Peter Ekström (S) och EHB’s VD Jennie Sahlsten en insändare som förvånar.

Det förvånande är inte att de vill förklara varför de vill sälja sina nybyggda hyreshöghus i Sadelmakaren, det är högst rimligt att de
vill förklara det.

Det som förvånar, och faktiskt förskräcker, är att de tillsammans skriver att ”vi är oroliga att det politiska valåret tar över affärs-mässiga bedömningar”. EHB är ett bolag som helägs av Enköpings
kommun och därför är ett av politikens redskap att driva bostads-
politik utifrån de politiska partiernas tankar kring hur man vill att
bostadssituationen i Enköping skall utvecklas.

Politiken måste förstås styra bolagets affärsmässiga överväganden, även om ett affärsdrivande bolag, enligt aktiebolagslagen, måste omsätta de politiska målen till affärsmässig handling.  Att bolagets ordförande och VD tillsammans försöker få de politiska partierna att avstå från att ha synpunkter på bolagets verksamhet för att det kan påverka bolagets affärer är faktiskt häpnadsväckande, valår eller ej.

Det förvånar också att de båda avsändarna offentligt uttrycker syn-
punkter på att beslutet överklagas av flera parter, överklagan går ju
ut på att ärendet inte har hanterats korrekt. Det är ju en lagstadgad
rättighet att överklaga politiskt fattade beslut som man misstänker
inte har gått rätt till. Dessutom borde ju EHB ha räknat med att ett
så svagt underbyggt beslut blev överklagat, att jämra sig över det i
efterhand är inte särskilt affärsmässigt.

Att bolagets S-märkte ordförande tydligen vill sätta EHB’s affärer före bostadspolitik, vill tysta kritiker och har synpunkter på överklagandet säger förmodligen en del om vart S är på väg i sitt samarbete med Nystart Enköping.

Att EHB’s VD lånar ut sitt namn till att försöka påverka politiker att inte ha synpunkter på bolagets affärer och beslutsunderlag är också oroande. För vart är vi på väg om enskilda tjänstemän bidrar till att försöka lägga munkavle på politiken? Är nästa åtgärd från
Socialdemokrater och Nystart att försöka få kommundirektören
att säga åt de politiska partierna att inte bedriva valrörelse i år
eftersom det då kan förekomma kritik mot den förda politiken?

Tomas Rådkvist
Miljöpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: