Regionbudget 2025 – Kraftsamling för Region Uppsala

Idag presenterade Region Uppsalas majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet sitt budgetförslag för 2025. Lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och prognoser om stora underskott i landets regioner gör att förutsättningarna för 2025 års budget är mycket tuffa.

Partierna betonade under pressträffen att läget i regionen kräver gemensamma ansträngningar för att hitta lösningar för att utveckla, effektivisera och göra verksamheterna mer robusta. Därför föreslår majoriteten en kraftsamling som ska ta ett samlat grepp om utmaningarna inom regionens hälso- och sjukvård. Arbetet ska ledas från högsta politiska nivå av en arbetsgrupp som ska identifiera nödvändiga åtgärder för stärkt kvalitet och ökad effektivitet.

– Under flera år har sjukvården i vår region brottats med skenande underskott trots att insatser har gjorts. Det är uppenbart att vi måste arbeta annorlunda. Därför behövs kraftsamlingen. Där ska politiken tillsammans med medarbetare och andra aktörer ta fram konkreta och nödvändiga reformer för regionen, säger Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande.

Den nya majoritetskonstellationen presenterade under pressträffen en rad politiska prioriteringar som ska prägla budgeten inför kommande år. Ett av dessa områden är investeringar och reformer för att Region Uppsala ska bli en attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om investeringar i medarbetarnas arbetsmiljö i dialog med de fackliga företrädarna och att skapa tydligare karriärvägar för medarbetarna.

– Vi har fått arbeta hårt för att värna vården i en ekonomisk tuff tid. Jag är glad att kunna presentera en budget som trots allt ger de båda sjukhusen mer resurser att genomföra satsningar på vården och dess medarbetare. Att till exempel kunna erbjuda fler karriärvägar som seniora handledartjänster kommer vara värdefullt för att behålla och rekrytera personal, säger Neil Ormerod (V), regionråd.

Partierna är även överens om en rad budgetreformer för stärkt kvalitet och tillgänglighet. Exempel på satsningar som lyftes under pressträffen är inrättandet av en barnmorskeledd förlossningsenhet, stärkt finansiering för barn- och ungdomspsykiatrin, listningstak för primärvården och dubblat perukbidrag för patienter med håravfall.

– Den nya majoriteten har idag presenterat ett budgetförslag som tar hänsyn till det svåra ekonomiska läget men som också gör ett antal välavvägda och riktade satsningar. Vi påbörjar arbetet med att införa en barnmorskeledd enhet i kombination med regionfinansierade hemförlossningar, samtidigt som vi stärker vården i hela länet genom satsningarna på listningstak i primärvården tillsammans med en plan för rekrytering i landsbygd, säger Unn Harsem (C), regionråd.

Region Uppsala ska även fortsätta arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling i hela länet. I takt med att länet växer ska Region Uppsala säkerställa en kollektivtrafik med brett utbud och prisvärda taxor. En viktig reform i majoritetens budget är att barn upp till 11 år ska kunna resa gratis när den reser tillsammans med en vuxen.

– I ekonomiskt tuffa tider så är det välkommet att barn till och med 11 år kan resa gratis tillsammans med vuxen och att vi fryser priset på enkelbiljett i kollektivtrafiken. Det är både miljömässigt och socialt hållbart. Vi i majoritetsstyret ser också stora vinster med att främja att våra medarbetare kan resa hållbart och därför fortsätter vi det viktiga arbetet med grön resplan som lett fram till många bra åtgärdsförslag på Akademiska sjukhuset så det också kan omfatta alla våra större arbetsplatser säger Hans Wennberg (MP), regionråd.

Läs mer:

Regionplan och budget 2025 – Kraftsamling för Region Uppsala

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter