Ekonomiskt vinterseminarium – nya mått på välfärd

Målet för politiken är en värld där människor lever i välfärd och kan utvecklas utan att förstöra för kommande generationer. För att nå målet räcker det inte att bara mäta ekonomisk tillväxt. Det behövs nya mått på välfärd. Vid årets ekonomiska vinterseminarium presenterar Miljöpartiet sitt förslag på sådana mått.

Delta via webben

Du som har Google+ kan delta i seminariet via webben. Du hittar livesändningen på YouTube.

Samtalsledare

Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson

I panelen

  • Anders Wijkman, debattör och författare, (förhinder)
  • Eva Samakovlis, forskningschef vid Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet.

Praktiskt

Plats: Postmuseum, rum Brevlådan, Lilla Nygatan 6, Stockholm.
Närmaste T-banestation: Gamla Stan.

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig till anmalan.riksdagen@mp.se senast 8 februari.

Kaffe och smörgås serveras från klockan 15.00.

Relaterade event

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs om alla event