Beslut om poster för 2023-2026

Barn- och utbildningsnämnden

 • Elisabeth Åsenius, Ordinarie ledamot
 • Anett Kero, Ersättare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 • Richard Holmqvist,  2:e vice ordförande
 • Elisabeth Åsenius, Ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

 • Karolina Brosché, Ersättare
 • Linus Lindgren, Ersättare

Servicenämnden 

 • Maj Ardesjö, 2:e vice ordförande

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 

 • Birgitta Pettersson Frank, 2:e vice ordförande

Arbetslivs- och socialnämnd

 • Annica Ericson, Ersättare

Omvårdnadsnämnden

 • Mats Wiklund, Ordinarie ledamot

Lugnet i Falun AB (Lufab) 

 • Kenth Carlson, Ersättare

Kopparstaden 

 • Mats Wiklund, Ordinarie ledamot

Valnämnden 

 • Jonas Åsenius, 2:e vice ordförande

Landsbygdsrådet 

 • Maria Petri, Ordinarie ledamot
 • Annica Ericson, Ersättare

Frauenzimmer 

 • Richard Holmqvist, 2:e vice ordförande

Gode män enligt fastighetsbildningslagen 

 • Richard Holmqvist, Ordinarie ledamot

Räddningstjänstförbundet Dala Mitt 

 • Erik Eriksson, Ersättare

Stiftelsen Erik och Anna Lax minnesfond 

 • Annica Ericson, Ordinarie ledamot

Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna (styrelse) 

 • Maj Ardesjö, Ordinarie ledamot

Nationellt Healthy Cities nätverk 

 • Kenth Carlson, Ersättare

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond (ombud) 

 • Kenth Carlson, Ersättare

Referensgrupp (styrgrupp) för Fairtrade City 

 • Richard Holmqvist, Ordinarie ledamot

Dalälvarnas utvecklingsområde, DUO

 • Jonas Åsenius, Ersättare

Falu Minnesfond

 • Annica Ericson, Ersättare

 

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter