Äldreomsorg

Äldreomsorg

Alla ska ha makt över sitt eget liv. Omsorgen ska utgå från individens behov och önskemål. Den som vill bo kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst och personal man känner igen. Personalens arbetsvillkor behöver också bli bättre. Den som inte kan eller vill bo kvar hemma ska kunna hitta ett boende som passar. Kommunen ska underlätta kooperativa och kollektiva sätt att bo. Vi vill motverka ensamhet och underlätta att gamla möter unga.

Miljöpartiet i Falun verkar för….

  • mer förebyggande hälso- och friskvård
  • fysiskt och psykiskt stimulerande aktiviteter varje dag i veckan
  • att alla äldreboenden har en omväxlande trädgård
  • att äldre inom kommunal verksamhet får hjälp att komma ut
  • bättre arbetsmiljö för personalen

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter