Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Vi ser varje människa som en tillgång. Människor som behöver ska få snabb hjälp in i samhället genom praktik, utbildning eller andra insatser. Kommunens personal ska kunna ge stöd och hjälp. Vi vill återinföra kommunalt SFI. Segregationen ska minska och delaktigheten i samhället ska öka.

Miljöpartiet i Falun verkar för….

  • fler jobb och praktikplatser till de som vill och behöver
  • ett funktionsanpassat och tillgängligt samhälle
  • förebyggande arbete mot våld, förtryck och trakasserier
  • att behålla centrum för flerspråkighet och stötta flyktinglotsar

Nyheter på Ett långsiktigt hållbart samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter