Skog och biologisk mångfald

Skog och biologisk mångfald

Låt Faluns skogar vara källa till rekreation, upplevelser och hemvist för biologisk mångfald. Öka arealen skyddad natur.

Miljöpartiet vill

En artrik och levande natur är betydelsefull på många sätt. För miljöpartiet har naturen har ett värde i sig. Det uttrycks i en av våra tre solidariteter, den som gäller djur, natur och det ekologiska systemet. Jorden är till för alla, inte bara människor! 

Men jorden och dess mångfald av liv har stor betydelse för oss människor, större än vi oftast tänker oss. Mat att äta, kläder på kroppen, luft att andas är bara några tydliga exempel. Vi är anpassade till naturen och forskning visar på naturens läkande krafter. Undersökningar har också visat att närhet till naturen är ett av de vanligaste skälen till att flytta till Falun. 

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de riktigt stora hoten mot mänskligheten och livet på jorden. Mångfalden behöver försvaras. I Falun ska vi göra det genom att skydda mycket mer av våra skogar, genom att hålla Falun GMO-fritt och genom att upphandla och servera så stor andel ekologisk mat som möjligt. 

Vi behöver alla kunna komma ut i naturen och kunskaper om den är livsviktig. Därför ska vi försvara allemansrätt och strandskydd, och fortsätta att utveckla vår fina naturskola!

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter