Miljö

Miljö

Förlusten av biologisk mångfald, dvs rikedomen av allt levande är ett av de största hoten mot mänskligheten och livet på jorden. Vi vill och behöver skydda mycket mer av vår natur, ha mer grönska i tätorterna och nyttja parker och gräsmattor för att gynna växter som lockar fjärilar, humlor och bin. Vi har redan sett till så att Falu kommun har hyggesfritt skogsbruk på sin egen mark. Det vill vi fortsätta med. Mångfalden ska försvaras!

Miljöpartiet i Falun verkar för…

  • att skydda mer natur och att bilda minst ett reservat per år
  • att det finns grönytor som passar människor, blommor och bin
  • att minska farliga kemikalier och föroreningar
  • att öka andelen ekomat till 80% och helst lokalt odlat
  • ett starkt försvar av allemansrätt och strandskydd
  • att våtmarker återskapas och att skogen ska få bli äldre

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter