Skola

Skolan och barnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att varje barn ska kunna utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vi behöver fler vuxna i skolan och ökat inflytande för elever, lärare och föräldrar. Låt lärarna vara lärare.

Miljöpartiet vill

Vi behöver en bättre skola, barnomsorg och äldreomsorg. För våra barns och äldres skull, men också för att locka kvalificerad arbetskraft och kreativa människor.

Skolan och barnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  I en skola för alla ska lärare kunna ordinera extra stöd. Skola, vård och omsorg betalt med skattemedel ska inte drivas med vinstsyfte. Vi säger nej till fler friskolor i centrala Falun.

Vi behöver fler vuxna i skolan och ökat inflytande för elever, lärare och föräldrar. Låt lärarna vara lärare. Flexibel barnomsorg behövs för dem med oregelbundna arbetstider. Barngruppernas storlek ska minska och pedagogtätheten öka. Barnens behov ska styra! Vi kräver en sund och giftfri skolmiljö. Mer personal till elevhälsan.

Vi vill ge människor fler andra chanser. De som inte har en avslutad gymnasieutbildning eller saknar högskolebehörighet ska oavsett ålder eller härkomst ha tillgång till plats på Komvux, folkhögskola eller yrkesutbildning. Lärande behövs genom hela livet.

Satsa på jämställdhet. Prioritera stöd till kvinnofridsarbetet och verksamheter som underlättar  för ensamstående föräldrar och jämställt föräldraskap. Stärk genusmedvetandet i kommunen och fortsätt jämställdhetsmärka våra skolor.

Nyheter på Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter