Barn och unga


Barn och unga


Vi vill ge alla barn en ärlig chans att växa. Elever med olika bakgrund ska kunna mötas. Skolan behöver vara jämställd och trygg. Barn som riskerar att fara illa ska få hjälp i tid. Förskolan och skolan ska ha de resurser som behövs för att möta varje elevs behov. Vi vill öka möjligheterna för all skolpersonal att utvecklas. Vi säger nej till vinstutdelande skolor.

Miljöpartiet i Falun verkar för….

  • större resurser till skolan
  • lagom stora och individanpassade grupper i förskola och skola
  • att stärka elevhälsans förebyggande arbete
  • skolgårdar som lockar till rörelse samt säkra gång- och cykelvägar
  • att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla

Nyheter på Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter