Äldreomsorg

 

En jämlik äldreomsorg och satsningar på kompetensutveckling för personalen leder till högre kvalitet. Äldre ska erbjudas fler sociala aktiviteter, samt regelbundna vistelser utomhus och i naturmiljö. Det behövs fler boenden för olika omsorgsbehov. Satsning på rehabilitering ger alla människor möjlighet att leva de liv de vill leva, hela livet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: