Klimat och transporter

 

För att minska kommunens klimatpåverkan behöver vi smartare transporter. Förutom fungerande kollektivtrafik är rejäla cykelsatsningar avgörande. Bilen har fortfarande en viktig roll i samhället, framför allt för landsbygden. Vi behöver visa vägen mot fossilfria bilresor genom att bygga ut nätet av laddstolpar samt fasa ut bensin och diesel. Vi vill även att kommunens egna transporter ska minskas genom att samordnas bättre. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: