Låt barn få ta plats

Låt barn få ta plats

För Miljöpartiet är solidariteten med kommande generationer viktigt. Därför måste vi låta barnen få ta mycket mer plats.
Oavsett kön och bakgrund ska barn kunna röra sig i trygga miljöer, vilket innebär fler och ljusare gång- och cykelvägar, lättillgänglig natur, gröna parker och inbjudande mötesplatser.
Vi står bakom kommunens tillväxtmål om att bli 30 000 invånare 2035. Det är viktigt att vi då bygger för framtiden. Fler och hållbara bostäder och bra infrastruktur behövs både på landsbygden och i staden.
Dagens barn är morgondagens vuxna. Med en skola som utgår från barnens behov kommer även bättre skolresultat, vilket leder till större möjligheter i livet.

Nyheter på Låt barn få ta plats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter