Stad och landsbygd

 

Vi vill att hela Finspångs kommun ska vara attraktiv att bo i. En hållbar utveckling av landsbygden kräver dialog och gemensamma strategier med föreningar och utvecklingsgrupper. I en attraktiv stadsmiljö finns det plats för både fler hus och bevarade grönytor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: