Forshaga

Vårt mål är ett samhälle i samklang med naturen, där allas resurser och möjligheter tas till vara på. Välkommen till Miljöpartiet Forshaga-Ullerud.

Följ gärna vår Twitter och Instagram.

Våra prioriteringar

Barn och unga.

Med giftfria skolor och förskolor, ska Forshaga bli en ännu attraktivare och tryggare barnkommun.

Grön stadsplanering.

All stadsplanering ska ha ett barnperspektiv, så blir orterna trevligare och ger kortare avstånd för fotgängare och cyklister.

Äldre.

Forshaga ska vara en bra plats att åldras på.

Hållbara bränslen.

Då fossila bränslen släpper ut mycket avgaser, blir tillverkning av biobränslen allt viktigare.

Miljöpartiet Forshaga

Kontakt